Teaching Staff

 • Name

 • Mrs.BALA.S.SUJATA
 • Mrs.L.KALYANI
 • Mrs.S.HAIKEE MUNISHA
 • Mrs.M.KOHILA
 • Mrs.S.UMA RANI
 • Mrs.C.KALAIVANI
 • Ms.A.RAHAEL ASIR MONICA
 • Mr.GODWILL JOHN
 • Mr.KINGSTON DANIEL
 • Mrs.C.THANGA LAKSHMI
 • Mr.P.NAMASU RAJA
 • Mrs.J.MERIN JEBA SELVI
 • Mr.V.GURUNATHA PRAKASH
 • Mrs.N.STELLA
 • Mrs.G.GEETHA
 • Mrs.S.JEYA SRI
 • Mrs.MALATHI VIVEKANANTH
 • Mrs.S.SUBBULAKSHMI
 • Mrs.X.SELVI
 • Ms.AKILA BHAGEERATHI
 • Ms.P.L.PRATHEEPA
 • Mrs.N.SRI DEVI
 • Mrs.R.SABTHIKA
 • Mrs.C.SUMITHA
 • Qualification

 • M.Sc.,B.Ed.,B.A(Hons).,
 • M.A.,B.Ed.,
 • M.Sc.,B.Ed.,M.Phil.,
 • M.A.,B.Ed.,
 • M.A.,B.Ed.,
 • M.C.A.,B.Ed.,
 • M.A., B.Ed.,
 • M.Sc.,B.Ed.,
 • M.Sc.,B.Ed.,
 • M.Sc.,B.Ed.,
 • M.A.,B.Ed.,
 • M.Sc.,B.Ed.,
 • M.A.,B.Ed.,
 • M.A.,B.Ed.,
 • B.Sc.,B.Ed.,
 • B.Sc.,B.Ed.,
 • B.Sc.,B.Ed.,
 • B.Sc.,B.Ed.,
 • B.Lit., D.TEd.,B.Ed.,
 • B.A.,B.Ed.,
 • B.Sc.,B.Ed.,
 • B.Sc.,B.Ed.,
 • B.Sc.,B.Ed.,
 • B.A.,B.Ed.,
 • Designation

 • Principal
 • Vice Principal
 • PGTs
 • PGTs
 • PGTs
 • PGTs
 • PGTs
 • PGTs
 • PGTs
 • PGTs
 • PGTs
 • PGTs
 • PGTs
 • PGTs
 • TGTs
 • TGTs
 • TGTs
 • TGTs
 • TGTs
 • TGTs
 • TGTs
 • TGTs
 • TGTs
 • TGTs

Contact Us

Kumarapuram Road,
Vadakkankulam,
Tirunelveli � 627116.

+91 9095252333 +91 4637 232306
info@savbalakrishnacbse.com